Varžų matavimai

Vadovaujantis elektros įrenginių bandymų normomis ir apimtimis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 141, visiems energijos vartotojams prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma atlikti varžų matavimus.

 

Varžų matavimai atliekami sertifikuotais METREL firmos prietaisais. Atliekame elektros tinklo techninės būklės įvertinimą ir išrašome visus reikalingus protokolus.

 

  1. Juridiniai ir privatūs asmenys, ketinantys tapti nauju AB “Lesto” vartotoju, priduodantys naujus arba seniau pastatytus objektus Valstybinei Energetikos Inspekcijai (VEI), didinant esamą galingumą – privalo atlikti instaliacijos ir įrenginių izoliacijos varžos bei įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimus.

Mes atliekame sekančius varžų matavimus:

  • Kabelinių linijų ir įrengimų izoliacijos varžų matavimai;
  • Įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimai;
  • Įžeminimo kontūro varžos matavimai;
  • Grandinės “fazė-nulis” varžų matavimai;
  • Kilnojamųjų elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimai