Elektros ūkio priežiūra

Remiantis EST reikalavimais:
Vartotojo elektros įrenginiuose privalo būti skiriamas asmuo, atsakingas už elektros ūkį. Jei elektros įrenginių leista naudoti galia viršija 30 kW arba yra aukštosios įtampos įrenginių, šis asmuo turi turėti AK. Kitais atvejais atsakingas už elektros ūkį gali būti VK darbuotojas, turintis ne trumpesnį kaip 1 metų darbo su elektros įrenginiais stažą.
Mes  siūlome  savo pagalbą eksploatuojant įvairaus dydžio objektus iki 10 kV. Paskiriame atsakingą darbuotoją už įmonės elektros ūkį.

Jeigu neturite  darbuotojo atsakingo už elektros ūkį, kviečiame  sudaryti sutartį su mūsų įmonę.  Įmonei “Eldika” yra suteiktas Valstybinės energetikos inspekcijos (VEI) atestatas, suteikiantis elektros įrenginių eksploatavimo teisę.

Mūsų paskirtas atestuotas inžinierius

  1. Padės sutvarkyti elektros ūkio techninę dokumentaciją;
  2. Operatyviai pašalinsime esamus gedimus gedimus
  3. atliks periodines elektros įrenginių apžiūras;
  4. atstovaus Jūsų įmonę elektrosaugos vykdymą kontroliuojančioms institucijoms
  5. atliks įvairaus mąsto remontus;
  6. atliks elektros įrenginių varžų matavimus ir saugos priemonių bandymus;
  7. pateiks pasiūlymus apsaugos nuo elektros būklei gerinti;
  8. pildys reikiamus žurnalus;
  9. Aprūpins reikalingais ženklais ir žurnalais.